ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส : ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนเทศบาล 3 ในการแข่งขันกีฬาสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ

 
 
 
หน้าหลัก
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
  ประวัติโรงเรียน
  ทำเนียบผู้บริหาร
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
  นโยบายของโรงเรียน
  สัญลักษณ์ สี และอักษรย่อ
  ปรัชญา คำขวัญ และดอกไม้
  โครงสร้างการบริหารงาน
  จำนวนนักเรียน/บุคลากร
  อาคารสถานที่
 
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 
  ฝ่ายบริหาร
  ช่วงชั้นปฐมวัย
  ช่วงชั้นที่ 1
  ช่วงชั้นที่ 2
  ช่วงชั้นที่ 3
  ช่วงชั้นที่ 4
  งานวิชาการ
  งานสนับสนุนการสอน
 
perfumes
www.free-counter-plus.com
perfumes
 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

สังคมศึกษา ศาสนา

สุขศึกษาและพลศึกษา

ศิลปะ

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

 
 
 
 

สายตรงผู้บริหาร

ผู้อำนวยการ

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

  โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
โทร.0 35 511 960 โทรสาร 035511960
webmaster : izezoozaa@hotmail.com
http://izezoozaa.blogspot.com